Projelerimiz

Marmaris Kasaba: Kadın Sağlık Bahçeleri (KaSaBa) Projesi

2023 – 2024
Muğla/Marmaris

Conservation Collective ve Sivil Toplum için Destek Vakfı işbirliği ile hayata geçirilen Turquoise Coast Environment Fund – Turkey (TCEF) kapsamında desteklenen Kadın Sağlık Bahçeleri” (KaSaBa) Projesi Marmaris’te sürdürülebilir ve dirençli bir gıda sisteminin teşvik edilmesi ve ekosistem tabanlı yönetim uygulama modelleri oluşturma amacıyla tasarlanmıştır. Öncülü 2022-2023 yılı TCEF desteğiyle yürütülen Marmaris Arı Meraları ve İklim Direnci projesinde çalışılan arı merası modeli, bu projede tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile bir araya getirilerek; iklim krizine dirençli türlerle geçimlik küçük aile çiftçiliğine uygulamalı bir model önerilmektedir. Önceki projenin amacı olan dirençli ve sürdürülebilir polinatör sağlığı yoluyla biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetlerini gözeten yerel bir çözüm tasarlanmıştır. 2021’deki yoğun orman yangınları sonrası rehabilitasyon süreci içindeki Marmaris köylerindeki çiftçi ve arıcıların eşleri ve kızları ile okullar hedeflenerek 3 noktada uygulama örnekleri kurulacak ve işletilecektir.

Projenin ana hedefi, doğadan sürdürülebilir toplayıcılık’ ve ‘Kadın Sağlık Bahçeleri (KaSaBa)’ yoluyla biyoçeşitlilik ve arı sağlığı için tasarlanan ‘Arı Meraları’nı bütüncül bir süreç ve uygulama içinde aktarılabilir ve sürdürülebilir bir üretim modeli haline getirmektir.

 

 

İklim Dirençli ve Sürdürülebilir Arı Meraları Pilot Uygulama Projesi

Kasım 2022 – Ekim 2023
Muğla/Marmaris

Conservation Collective ve Sivil Toplum için Destek Vakfı işbirliği ile hayata geçirilen Turquoise Coast Environment Fund – Turkey (TCEF) kapsamında desteklenen “İklim Dirençli ve Sürdürülebilir Arı Meraları Pilot Uygulama Projesi”; İklim Araştırmaları Derneği tarafından yürütülmüştür. Çevre ve Arı Koruma Derneği (ÇARIK) ve Marmaris Ekolojik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ise projenin faydalanıcıları olarak yer almıştır.

Projenin genel amacı, Marmaris’te arıcılık faaliyetlerinin daha az çevresel etki ve daha fazla fayda ile sürdürülebilmesi ve yerel ürün ve geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesidir. Projemizde iklim modellerinden faydalanarak bölgede yeni üretim yöntemine geçişin faydalarını ortaya koymak ve olası senaryoları belirlemek hedeflenmiştiir.

Bu çerçevede gerçekleştirilen proje faaliyetleri ile Marmaris arıcılık bölgelerinde mevcut/geleneksel arıcılık faaliyetlerinin iklim risklerini ortaya koymanın yanı sıra “Arı Meraları” sistemin yaygınlaştırılması ile sağlanacak çevresel/ekonomik faydalar ortaya konulmuştur.

12 ay süren faaliyetler neticesinde, proje kazanımları ise aşağıda özetlenmiştir:

  • Arıcılık faaliyetlerinin iklim direncinin artırılması
  • Arıcılık faaliyetlerinin çevresel etkilerinin azaltılması
  • Ekosistem hizmetlerinin gelişmesi
  • Arı Meraları modelinin yarattığı ekonomik faydanın ve fizibilitenin ölçülmesi

 

https://www.iklim.org.tr/projeler/iklim-direncli-ve-surdurulebilir-ari-meralari-pilot-uygulama-projesi/

24 Nisan 2023 ‘Arı Meraları Pilot Uygulama Projesi’nde Saha Çalışmaları Devam Ediyor https://www.iklim.org.tr/ari-meralari-pilot-uygulama-projesinde-saha-calismalari-devam-ediyor/

5 Nisan 2023 Marmaris Bölgesi İklim Değişikliği, Arıcılık ve Arı Meraları Çalıştayı Tamamlandı https://www.iklim.org.tr/marmaris-bolgesi-iklim-degisikligi-aricilik-ve-ari-meralari-calistayi-tamamlandi/

24 Mart 2023 ‘Arı Meraları Pilot Uygulama Projesi’ Akademi Toplantıları https://www.iklim.org.tr/ari-meralari-pilot-uygulama-projesi-akademi-toplantilari/

22 Aralık 2023 ‘Arı Meraları’ Üzerine Pilot bir Proje! https://www.iklim.org.tr/dernegimizden-ari-meralari-uzerine-pilot-proje/